Manager de Proiect

Acest curs se adreseaza persoanelor care doresc sa acumuleze cunosţinţe si abilităţi în domeniul managementului de proiect. În special, cursul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public cat si din cel privat si va trata modalităţile de redactare a unui proiect, mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

La finalul cursului veţi putea:

 • Să stabiliţi corect scopul şi obiectivele strategice ale proiectului, să identificaţi şi să selectaţi cele mai bune optiuni de acţiune, să fundamentaţi corect necesitatea proiectului şi să pregătiţi propunerea de proiect pentru finanţator, fie el public sau privat.
 • Să stabiliţi cerinţele de management integrat al proiectului, utilizând metode specifice de management de proiect: analize PEST şi SWOT, analiza factorilor implicaţi, Metoda cadrului logic, metode de definire a activităţilor şi avantajelor şi dezavantajelor acestora, tehnici de evaluare corectă a rezultatelor;
 • Să planificaţi activităţile şi evenimentele cheie ale proiectului, să adaptaţi şi să corectaţi planurile de proiect şi devierile care apar inevitabil pe parcurs;
 • Să identificaţi corect riscurile ce pot afecta proiectul şi să implementaţi măsuri eficiente de control al riscurilor, evitând eşecul proiectului;
 • Să planificaţi riguros resursele de care aveţi nevoie pentru realizarea proiectului şi să estimaţi şi să controlaţi eficient costurile şi bugetul proiectului;
 • Să realizaţi procedurile de achiziţii pentru proiect în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile;
 • Să asiguraţi managementul calităţii proiectului, prin metode de evaluare recunoscute de specialişti;
 • Să coordonaţi eficient echipa pe care o conduceţi, cunoscând principiile care stau la baza unei selecţii corespunzătoare, repartizând corect sarcinile şi motivând cu succes.
 • Să realizaţi managementul comunicării în cadrul proiectului prin tehnici specifice de comunicare internă şi externă, cu publicul ţintă şi cu finanţatorii.
 • Să alegeţi finanţarea potrivită proiectului dumneavoastră şi să redactaţi o cerere de finanţare.
La finalul cursului se va obtine un certificat de absolvire  recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Acesta are anexat un supliment descriptiv in care sunt mentionate toate competentele din standardul ocupational care a stat la baza proiectarii cursului.
Documente necesare pentru inscriere:
 • copie diploma de studii (minim licenta)
 • copie certificat de casatorie (daca este cazul)
 • copie buletin

Va asteptam inscrierile la adresele de email office_asociatiaunzambet@yahoo.com / asociatiaunzambet@yahoo.com sau la telefon 0745 315951 - Alina Gheorghita - Manager Programe Educationale si Formator.